Ο Ερύμανθος, το βουνό των θρύλων, είναι ένα επίμηκες και με πολλές κορυφές όρος που εκτείνεται σαν οροσειρά στην βόρεια Πελοπόννησο, στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας, με ψηλότερη κορυφή του τον Ωλενό (2.224 μ.). Ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 για την προστασία και την διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας του.
Διαβάστε Περισσότερα...