Ο Νομός Κοζάνης βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Μακεδονίας και κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή.
Διαβάστε Περισσότερα...